Kultursorter - för mjöl med hög kvalitet och god smak

bagKultursorter är spannmålssorter som odlats från tusentals år tillbaka och fram till mitten av 1900-talet.

Eftersom vi själva producerar den spannmål som vi använder i kvarnen, så har vi förfinat urvalet av spannmålssorter som ska bli mjöl. Detta för att uppnå så hög kvalitet som möjligt. Det har visat sig att kultursorterna har fina egenskaper som gått förlorade i den växtförädling som skett under senare delen av 1900-talet. Äldre sorter anpassar sig till de lokala odlingsförhållandena, grödan får unika lokala kvaliteter och är rik på bl.a. mineraler, spårämnen och smakämnen.

Prislista

Vårt sortiment

Vete

Vetemjöl

Innehåller en blandning av Anniina, Lantvete och Jacoby borstvete

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Specialvetemjöl Anniina

Innehåller siktat mjöl av Anniina

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Lantvete siktat/fullkorn

Kan vara Lantvete Dalarna, Lantvete Öland eller Lantvete Halland.

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Speltmjöl siktat/fullkorn

Innehåller Spelt. Finns både som siktat mjöl och fullkornsmjöl.

Säljs i storlekarna 1,5 kg, 4 kg och 25 kg

Spelt, hel kärna

Innehåller Spelt.

Säljs i storlekarna 1,5 kg

Vetekli

Innehåller grovt kli av våra olika vetesorter

Säljs i storlekarna 0,5 kg

Korn

Matkorn

Hela korn, skalat och putsat, av kornsorten Ingrid

Säljs i storlekarna 1,5 kg

Råg

Rågmjöl fullkorn

Fullkornsmjöl av rågsorterna Amilo och/eller Juuso

Säljs i storlekarna 2 kg, 4 kg och 25 kg

Rågmjöl siktat

Siktat mjöl av rågsorterna Amilo och/eller Juuso

Säljs i storlekarna 4 kg och 25 kg

Rågkross

Grovt krossade rågkärnor av rågsorterna Amilo och/eller Juuso

Säljs i storlekarna 1 kg